0 items در سبد خرید
  • محصولی در سبد خرید وجود ندارد

  قوانین و مقررات

  قوانین و مقررات
  متن زیر قراردادی حقوقی بین شما بعنوان کاربر و سایت گروه دانش پزشکی می‌باشد.

  ۱- مالکیت معنوی

  کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت گروه دانش پزشکی می‌باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور (گروه دانش پزشکی) اجازه کپی کردن، توزیع، نشرمجدد، واگذاری (Download)، نمایش، ارسال و انتقال آنها را ندارد.

  ۲- شرایط استفاده از خدمات سایت

  به محض پذیرش عضویت شما در سایت گروه دانش پزشکی عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آنها را رعایت کنید.

  کاربران پس از ارتقا سطح کاربری خود میتوانند درخواست و فرم مربوطه را ارسال کنند تا توسط مدیریت مورد بررسی قرار گیرد.